Tävlingsledning

På denna sida finner ni nyttig information gällande tävlingsledning på Alingsås Golfklubb

Spelprogram 2018 (utkast)

Spelprogram 2018 Alingså GK ver2

Checklista inför tävling

Checklista tävling Alingsås GK – kopia

Rutiner för tävling

Rutiner för tävlingsverksamheten i Alingsås Golfklubb ver 2