Veckomästaren

Resultat Veckomästaren

Dam klass

Herr A klass

Herr B klass

Välkommen till en trevlig tävlingsform.

Vi fortsätter även i år med tävlingen Veckomästaren inkluderande Eclecticen.  Vi erbjuder alla medlemmar i Alingsås GK att med valfri starttid och med valfria spelpartners delta i veckomästaren mellan måndag och söndag varje vecka. På måndagen efter utses sedan förra veckans veckomästare. Vi kommer även i år att tävla i två herrklasser och en damklass.

Veckomästaren 2021.

Deltagarna i tävlingen bestämmer själva när under veckan som man vill spela. Kravet är att det skall finnas en markör som kan skriva under scorekortet, samt att scorekortet är inlämnat till kansliet senast 8.00 dagen efter att man spelat. Man kan endast delta en gång per vecka. Måndagen därefter räknas resultatet från föregående veckas spel ut och en Veckomästare koras.
Som avslutning sker ett finalspel där man skall ha deltagit i minst 5 gånger i Veckomästaren för att få delta.

Man anmäler sig till kansliet när man skall spela en rond samt betalar 80 kr i startavgift innan man går ut och spelar.

Behöver Du hjälp att hitta en spelpartner, kontakta kansliet.

Eclecticen.
Denna tävlingsform går ut på att under säsongen registrera sitt bästa resultat på varje hål. Du gör ditt val efter varje runda genom att på ditt egna scorekort ringa in resultatet på hålet som du vill sätta upp på Eclecticen. Efter att ett resultat registrerats på något hål får man bara ändra till ett bättre resultat en gång på samma hål. Efter säsongen har du då förhoppningsvis ett optimalt scorekort enl. din spelstandard. När scorekortet för respektive runda är inlämnat har du ingen möjlighet att i efterhand ångra dig eller framföra att du ”glömt” ringmarkera ett resultat.

Efter sista veckotävlingen räknas en vinnare ut i Eclectic-tävlingen på det ”scorekort” som blivit ifyllt under säsongen. Det slutliga resultatet i Eclecticen kommer att räknas ut med 50% av det spelhandicap som spelaren har den sista speldagen före finalen.

Under tävlingens gång kommer information och delresultat skickas ut via mejladressen eclectic@bolindahl.se dit även frågor angående Eclecticen eller veckomästaren kan ställas.

Ställningen i Eclecticen kommer också att sättas upp på anslagstavlan i klubbhuset. Dock kommer de tre sista omgångarna inte att redovisas för att behålla spänningen intill prisutdelningen vid finalspelet.

Veckomästarens resultat kommer att redovisas på hemsidan samt även finnas i en pärm i foajén.

Regler och avgifter
Veckomästaren och Eclecticen är öppen för alla medlemmar i Alingsås GK.

Spelas i två herrklasser samt en damklass.

A:  Herrar handicap   +8 – 16,0
B:  Herrar handicap  16,1 – 54

D:  Damer handicap  +8 – 54

Om corona restriktionerna tillåter kommer Veckomästaren startar vecka 19 (10 maj ) och avslutas vecka 36 (12 september) med en final den 19 september. Max en rond per vecka.

Tävlingsformen är slaggolf (max 8 slag på par 3-hål, max 9 slag på par 4-hål samt max 10 slag på par 5-hål)

Veckomästarna samt tvåan och trean får tillräkna sig följande bonuspoäng att minska antal slag i finalspelet enligt följande mall.

Antal deltagare                              Veckomästaren            Tvåan              Trean
>= 17 deltagare i klassen                     0,5                           0,3                   0,1
9 – 16 deltagare i klassen                    0,3                           0,1
4 –  8 deltagare i klassen                     0,1

För Veckomästaren följer man den klass man har vid varje speltillfälle. Eventuella bonuspoäng man fått i en klass kommer att följer med även om man byter klass. När det gäller Eclecticen kommer man att hamna i den klass som man har vid sitt första speltillfälle. Detsamma gäller vald Tee om man har möjlighet att välja. Man får inte under säsongen byta Tee. Om klubben ändrar till hektometersystem för banans teer under tävlingens gång, skall man fortsätta med motsvarande tee i hektometersystemet som man börjat spela ifrån.

 Tävlingen kommer inte vara handicapgrundande när den registreras så varje spelare måste själv manuellt uppdatera sitt resultat efter varje gjord runda till GIT.

Antal priser per klass är beroende på hur många deltagare som spelat. Max 3 priser/klass. Priserna för Veckomästarens delvinster är 200, 150 resp. 100:- (1, 2, 3)

Antal deltagare                              1:a pris                 2:a pris                     3:e pris
>= 17 deltagare i klassen                     200                      150                           100
9 – 16 deltagare i klassen                    200                      150                

4 –  8 deltagare i klassen                     200

Alla priser utgörs av presentkort inom klubbens verksamhet.

Anmälningsavgiften vid varje tävlingstillfälle är 80:- .

Deltagande i finalen 100:-.

Tävlingsledningen beslutar om övriga regler och tolkningar.

Välkomna till en trivsam tävlingsform

Bo Lindahl

Tävlingsledare