Veckomästaren

Veckomästaren inkluderande Eclecticen

Vi erbjuder alla medlemmar i Alingsås GK att med valfri starttid och med valfria spelpartners delta i veckomästaren mellan måndag och söndag varje vecka. Måndagen därefter utses förgående veckas veckomästare. Vi kommer även i år att tävla i två herrklasser och en damklass.

Nytt för i år är att vi kommer att erbjuda herrar som är 65 och äldre att spela Tee 51 samt damer som är 75 och äldre att spela från Tee 40. Liksom förra året kan herrar som är 75 och äldre spela från Tee 46. Observera att man måste spela från samma Tee alla omgångar.

Veckomästaren 2023

Deltagarna i tävlingen bestämmer själva när under veckan som man vill spela. Kravet är att det skall finnas en markör som kan skriva under scorekortet, samt att scorekortet är inlämnat till kansliet senast 8.00 dagen efter att man spelat. Man kan endast delta en gång per vecka. Måndagen därefter räknas resultatet från föregående veckas spel och en Veckomästare koras.
Som avslutning sker ett finalspel om 9 hål samt en ”Shoutout”, mer om det längre ner. Man skall ha deltagit minst 5 gånger i Veckomästaren för att få delta i finalspelet.

Man anmäler sig till kansliet när man skall spela en rond samt betalar 80 kr i startavgift innan man går ut och spelar.

Behöver Du hjälp att hitta en spelpartner, kontakta kansliet.

Eclecticen
Denna tävlingsform går ut på att under säsongen registrera sitt bästa resultat på varje hål. Du gör ditt val efter varje runda genom att på ditt egna scorekort ringa in resultatet på hålen som du vill sätta upp på Eclecticen. Efter att ett resultat registrerats på något hål får man bara ändra till ett bättre resultat en gång på samma hål. Efter säsongen har du då förhoppningsvis ett optimalt scorekort enl. din spelstandard. När scorekortet för respektive runda är inlämnat har du ingen möjlighet att i efterhand ångra dig eller framföra att du ”glömt” ringmarkera ett resultat.

Efter sista veckotävlingen räknas en vinnare ut i Eclectic-tävlingen på det ”scorekort” som blivit ifyllt under säsongen. Det slutliga resultatet i Eclecticen kommer att räknas ut med 50% av det spelhandicap som spelaren har den sista speldagen före finalen.

Under tävlingens gång kommer information och delresultat skickas ut via mejladressen eclectic@bolindahl.se dit även frågor angående Eclecticen eller veckomästaren kan ställas.

Ställningen i Eclecticen kommer också att sättas upp på anslagstavlan i klubbhuset. Dock kommer de tre sista omgångarna inte att redovisas för att behålla spänningen intill prisutdelningen vid finalspelet.

Regler och avgifter
Veckomästaren och Eclecticen är öppen för alla medlemmar i Alingsås GK.

Spelas i två herrklasser samt en damklass.

A:  Herrar handicap   +8 – 16,0
B:  Herrar handicap  16,1 – 54

D:  Damer handicap  +8 – 54

Herrar spelar från Tee  54. Är man 65 år och äldre kan man också välja att spela från Tee 51. Är man 75 år och äldre, kan man även spela från Tee 46.

Damer spelar från Tee 46 men får också välja att spela från Tee 40 om man är 75 år eller äldre.

Veckomästaren startar vecka 17 (24 april) och avslutas vecka 36 (4 september) med en final den 17 september. Max en rond per vecka.

Tävlingsformen är slaggolf (max 8 slag på par 3-hål, max 9 slag på par 4-hål samt max 10 slag på par 5-hål)

För Veckomästaren följer man den klass man har vid varje speltillfälle. När det gäller Eclecticen kommer man att hamna i den klass som man har vid sitt första speltillfälle. Detsamma gäller vald Tee om man har möjlighet att välja. Man får inte under säsongen byta Tee.

Finalspelet i år kommer att vara uppdelat i två etapper. I den första etappen spelar alla först nio hålen. Det kommer att delas ut priser på detta resultat per klass. I den andra etappen spelas en shootout, återigen på de nio hålen, med de 10 bästa resultaten oberoende av klass från den första etappen. Övriga delas in efter resultat i grupper om 10 som får pröva på shootouten på ett mindre antal hål. Shootout går till så att den som placerar sig sist vid varje hål åker ut, så att det vid sista hålet endast står mellan två spelare om vem som blir finalspelets supermästare. Vid lika resultat för de som har sämst resultat på ett hål sker ett närspelslag från en plats som tävlingsledare utser. Sämst resultat  åker ut.

Tävlingen kommer inte vara handicapgrundande när den registreras, så varje spelare måste själv manuellt uppdatera sitt resultat/handicap efter varje gjord runda till GIT.

Antal priser per klass är beroende på hur många deltagare som spelat. Max 3 priser/klass. Priserna för Veckomästarens delvinster är 200 kr, 150 kr resp. 100 kr.

Antal deltagare                                1:a pris                 2:a pris                     3:e pris
>= 17 deltagare i klassen                200 kr                  150 kr                       100 kr
9 – 16 deltagare i klassen              200 kr                  150 kr                

4 –  8 deltagare i klassen               200 kr

Alla priser utgörs av presentkort inom klubbens verksamhet.

Anmälningsavgiften vid varje tävlingstillfälle är 80 kr.

Deltagande i finalen 100 kr.

Tävlingsledningen beslutar om övriga regler och tolkningar.

Välkomna till en trivsam tävlingsform!

Bo Lindahl

Tävlingsledare