Tävlingsvillkor

Allmänna tävlingsbestämmelser

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Tävlingsvillkor för Alingsås Golfklubb

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken

  • Anmälan sker via Internet eller till Kanslit 0322-524 21 ,
  • Anmälan skall ske med golf-id, namn
  • Anmäld spelare som ej kommer till start skall ändå betala startavgift.
  • Startavgift och scorekort ska lösas senast 15 minuter före start.
  • Pristagare ska vara närvarande vid prisutdelning, (om ej giltigt förfall finns), annars går priset till nästa pristagare.
  • Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta ändringar i tävlingsprogrammet samt att maximera antalet spelare. Vid klubbkvaltävlingar som spelas för vidare avancemang till regionsfinaler och riksfinaler utgår ingen ekonomisk ersättning.

Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt §8.1.2.6 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften ska erläggas senast före start i nästa tävling.

Startavgifter

För medlemmar i Alingsås GK: Singel 18 hål 100:–  Partävling 18 hål 180:– /par För greenfeegäster:
För singelspel 18 hål erläggs 250:- i greenfee, jämte startavgift. För partävling erläggs 2 x 250:- i greenfee, jämte startavgift. Tävlingsgreenfee ger ej rätt till ytterligare spel på banan. Inga rabatter som gästgreenfee, greenfeesamarbete etc gäller vid tävling. Observera att frikort ej gäller vid tävling.

Spelordning

Starttid bestäms genom lottning. Startlista publiceras på golf.se.

Klassindelning

  1. A:  – 12,0
  2. B:  12,1 – 24,0
  3. C:  24,1 – 36,0
  4. D:  37 – 54
där ej annat anges.

Särskilda tävlingsbestämmelser

Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar  som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.