Propositioner styrelsen 2021

Styrelsens propositioner till vårens årsmöte 2021

Styrelsen har lämnat in en proposition om att ta bort våra spelrätter som vi tycker är ett hinder för rekrytering av nya medlemmar. Vi har tittat på våra grannklubbar och inser att det är dags att avveckla våra spelrätter. Se nedan hur vi har tänkt kompensera dom som har spelrätter.

Detta innebär att vi behöver ändra våra stadgar, 

Vi har även lämnat in en proposition där vi föreslår att det görs ändringar hur vi skall hantera medlemmar som inte betalar sina medlemsavgifter i tid. Se nedan

Vi har även lämnat in en proposition om att byta vår grafiska profil. För att ni skall se hur vi har tänkt att det skall se ut, så finns det några exempel längre ner på sidan.

Vi känner att vi behöver en ny modern logotype som fungerar bra att marknadsföra.
Den ska visa att vi är en modern klubb i tiden.
Den ska fungera bra i alla olika medier samt i olika typer av tryck.
Det är jätteviktigt när vi  jobbar i sociala medier att skapa en grafisk profil som ökar igenkänningsfaktorn för Alingsås Golfklubb.

Förklaring till ändringar. 
Blå text är ny text och förklaring till ändringar i det gråmarkerade fältet.
Om ni trycker på knappen ”Nya stadgarna” nedan så ser ni den ändrade texten i sin helhet

 Ny logotyp och typsnitt.

Här är några exempel på hur vi vill att vår nya logotype och typsnitt skall se ut i olika miljöer.

OBS! Detta är bara exempel och inte färdiga produkter.

Styrelsen.