Nya Tävlingsbestämmelser

UTDRAG UR ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Anmälan ska ske senast kl. 24.00 på onsdag för kommande lördagstävling resp 24.00 på torsdag för söndagstävling. Anmälan sker via golfterminalen eller Internet. Anmälan kan ske på eget ansvar till 0322-524 21. Anmälan ska ske med golf-id, namn och exakt-HCP. Anmäld spelare som ej kommer till start ska ändå betala startavgift. Startavgift och scorekort ska lösas senast 15 minuter före start. Prisutdelning: Pristagare ska vara närvarande vid prisutdelning, (om ej giltigt förfall finns), annars går priset till nästa pristagare. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta ändringar i tävlingsprogrammet samt att maximera antalet spelare. Vid klubbkvaltävlingar som spelas för vidare avancemang till regionsfinaler och riksfinaler utgår ingen ekonomisk ersättning.

Vi följer SGF:s & VGF:s rekommendationer om EGA (exakt tävlingshandicap).

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt §13 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften ska erläggas senast före start i nästa tävling.

STARTAVGIFTER

För medlemmar i Alingsås GK:

Singel 18 hål                                                                100:–

Partävling 18 hål                                                        180:– /par

För Greenfeegäster:

För singelspel 18 hål erläggs 200:- i greenfee, jämte startavgift.

För partävling erläggs 2 x 200:- i greenfee, jämte startavgift.

Tävlingsgreenfee ger ej rätt till ytterligare spel på banan.

Inga rabatter som gästgreenfee, greenfeesamarbete etc gäller vid tävling.

Observera att frikort ej gäller vid tävling.

SPELORDNING

Starttid bestäms genom lottning. Startlista anslås i klubbhuset dagen före tävling.

STARTFÖRBUD

Startförbud gäller vid alla i tävlingsprogrammet upptagna tävlingar.

KLASSINDELNING

A:            – 12,0

B:     12,1 – 24,0

C:     24,1 – 36,0

D:     54

där ej annat anges.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tommy Johansson…………………………… 0708-109461

Kjell Helgesson………………………………. 0733-641924

Lars Persson…………………………………. 0705-226515

Peter Forssell………………………………… 0733-601996

Arne Malbert………………………………… 0708-632510

Lena Broberg…………………………………. 0723-612192

ANTAL HÅL

Varje tävling går över 18 hål om inget annat anges.

GOLFRESTAURANGEN ONSDAGSGOLF MED ECLECTIC

Spelas onsdagar maj–augusti samt 2 & 9 september. Ej vecka 25 & 30. Starttid från 09.00. VPS – 2 klasser. Slaggolf.

Finalspel Sö 13 september. 18 hål. (Kvalificering, se information i klubbhuset).

Startavgift 50:– alternativt årskort 380:–.

Endast för klubbens medlemmar, spelare med klubbhandicap spelar med HCP 36

Tävlingsledare: Jan Hedberg 0734-142206 / Leif Flodén 0768-854331 / Rolf Persson 0705-218625

Sponsor: Golfrestaurangen

JUNIORLIGAN

Spelas företrädesvis på torsdagar under sommarlovet.

Lottning dag före tävling.

DAMGOLF

Torsdagar 16.00 (vår) och 15:30 (höst)

Anmälan senast tisdag 24.00.

Ändrade tider kan förekomma, se aktuell tävlingsdag.

Gäller damer 18 år och äldre. Startavgift 50:–.

OLDTIMERS

Spelas varje måndag. Start 9.30 Shotgun

Gäller damer 55 år och äldre. Herrar 60 år och äldre.

Annan starttid kan förekomma.

HERRGOLF

Består av:

Månadsgolf fredagarna 24/4, 29/5, 12/6 (med damer), 3/7, 31/7, 28/8 start 14-15 och finalen 25/9 med start 13-14.30

Kvadraten+ 16/9 shotgun 10:00 samt 4 speltillfällen på andra banor

Fyrkampen 22/5 shotgun 9.30 samt 3 speltillfällen på andra banor, lagtävling

Se anslagstavla