Lokala regler

Lokala regler 2021 för Alingsås Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

Plilkt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

 • Hål 1 och 2  – Stolpar med tillhörande nät utmed drivingrange markerar banans gräns. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
  Vita stolpar anger slut respektive början av gränsen.
 • Hål 5  – Viltstaketet på höger sida utmed hål 5 markerar banans gräns.  Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
 • Hål 6  – En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen på höger sida utmed hål 6 är out of bounds.
 • Hål 9 – Staket på vänster sida utmed hål 9 samt staket bakom greenen på  hål 9 markerar banans gräns. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
 • Hål 10 – En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen på höger sida utmed hål 10 är out of bounds.
 • HÅL 12  – En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen bakom greenen på hål 12 är out of bounds.

Anmärkning:  En boll som blir liggande på eller bortom en väg som definierar out of bounds är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

2. Pliktområden (Regel 17)

 1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor
 2. Ön, belägen i pliktområdet mellan hål 2 och hål 3 tillhör pliktområdet.
 3. Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 11, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.
 4. Det röda pliktområdet till höger om spelfältet på hål 18, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.
 5. Om en boll på hål 18 är i pliktområdet till höger om den asfalterade vägen vid greenen, övergången inräknad, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen till vänster om övergången och markerad med vita plattor. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål.

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsmarkeringar i fairway.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c) Organiska föremål

 1. Stenmuren på hål  4 är ett organiskt föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas.  Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.2

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
 2. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

6. Begränsning av
när en boll som spelats från green måste spelas om.

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av
misstag träffar:
 • spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och
liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas
som den ligger. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal
Regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Lena Broberg – Regel/Tävlingskommittén[