Covid 19

Covid-19

Då vi fortfarande har en stor smittspridning i Sverige av Covid-19 gäller följande:

 • Bokning av starttider gör ni som vanligt i MinGolf.
 • Ingen ankomstanmälan krävs.
 • Om ni inte vill att andra skall  boka in sig i Er boll ring kansliet så blockerar dom övriga tider.
 • Tänk på att hålla minst 2 meters avstånd runt klubbhus och på banan.
 • Putta med flaggan i.
 • Ta upp bollen ur hålet med handskhanden.
 • Inga bolltvättar finns på banan.
 • Inga krattor finns utan ni får jämna till med fötter eller klubba.
 • Lägesförbättring 1 klubblängd dock ej närmare hål gäller i bunker som saknar kratta.


Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber er följa våra försiktighetsåtgärder.

 Alla som känner sjukdomssymptom eller varit i riskområden ber vi att ni stannar hemma.

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
 • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar.
 • Hosta eller nys i armvecket.

Tävlingsförbud

För närvarande råder väldigt stor smittspridning i Sverige och sedan 1 mars 2021 avråder FHM starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. För SGF är det självklart att följa denna avrådan.

Tills vidare gäller därför SGF:s starka rekommendation att inte genomföra någon tävlingsverksamhet alls i Golfsverige.

Lokala regler

·                   Putta med flaggan i – detta är en uppförandekodför att minska smittspridning

·                   Inga krattor i bunkrarna- lägesförbättring 1 klubblängd. Se separat lokal regel

·                   Lägesförbättring på sådda partier av 9:ans fairway. Se separat lokal regel.

·                   Tidigare lokal regel om lägesförbättring på fairway är numera borttagen. Ingen lägesförbättring råder.