Covid 19

Covid-19

I dessa tider av oro kring Coronaviruset gäller följande:

 • Bokning av starttider gör ni som vanligt i MinGolf.
 • Ingen ankomstanmälan krävs.
 • Om ni inte vill att andra skall  boka in sig i Er boll ring kansliet så blockerar dom övriga tider.
 • Tänk på att hålla minst 1,5 meters avstånd runt klubbhus och på banan.
 • Putta med flaggan i.
 • Ta upp bollen ur hålet med handskhanden.
 • Inga bolltvättar finns på banan.
 • Inga krattor finns utan ni får jämna till med fötter eller klubba.
 • Lägesförbättring 1 klubblängd dock ej närmare hål gäller i bunker som saknar kratta.


Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber er följa våra försiktighetsåtgärder.

 Alla som känner sjukdomssymptom eller varit i riskområden ber vi att ni stannar hemma.

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
 • Vi tar inte varandra i hand när vi hälsar.
 • Hosta eller nys i armvecket.

 

Från 1 juli så återupptar vi tävlingsverksamheten enligt SGF:s riktlinjer.
Svenska Golfförbundet nya riktlinjer för tävlingsverksamhet tillåter åter igen tävlingsspel.

Information till deltagare vid tävlingar från 1 juli

Syftet med nedan bestämmelser är att tävlingar ska kunna bedrivas samtidigt som riskerna för smittspridning av Covid-19 ska minimeras.

Alla har ansvar för att smittspridningen begnsas i så stor omfattning som möjligt och det är viktigt att vi anstnger oss tillsammans!

Krav att avstå deltagande i tävling

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Undvik trängsel och håll avståndet

Alla deltagare ska försöka att hålla fysisk distansering (2 meter) mellan varandra i alla sammanhang, exempelvis i köer och på tningsytor.

Inga gemensamma samlingar

Tävlingen kommer att genomföras utan gemensamma samlingar vilket innebär:

·         Inga gemensamma måltider

·         Ingen prisutdelning. Vinnare publiceras på ”Min Golf” och på Facebook. Priserna kan hämtas i kansliet inom två veckor. Ej uthämtade priser kommer fördelas via lottning.

·         All information meddelas genom den officiella informationstavlan och på tävlingen i Min Golf

·         Vid spelavbrott ska alla som har tillgång till bil gå dit och avvakta vidare information. Så få deltagare som möjligt ska befinna sig i klubbhuset under spelavbrott. Vid spelavbrott är alla övningsområden avstängda

Ankomst- och avresetid

Alla deltagare ombeds respektera följande:

·         Ankom till klubben tidigast en timme före starttid

·         Lämna klubben senast en timme efter avslutad rond

 

Omklädningsrum

Deltagarna ska i största möjliga mån undvika att använda omklädningsrummen.

Caddie- och publikförbud

Caddieoch publikförbud der på tävlingen. Enbart personer som har tillstånd av tävlingsledningen får befinna sig på banan under spelet. Personer som skjutsar deltagare till tävlingen ombeds att inte tillbringa mer tid än nödvändigt i och runt klubbhusområdet.

Om personer utan tillstånd befinner sig på banan, eller om det bildas folksamlingar på banan, är det tävlingsarrangörens uppgift och ansvar att avvisa dessa personer från banan. I annat fall kan tävlingsarrangören avbryta spelet tills personerna har lämnat banan.

Lokala regler

·                   Putta med flaggan i – detta är en uppförandekodför att minska smittspridning

·                   Inga krattor i bunkrarna- lägesförbättring 1 klubblängd. Se separat lokal regel

·                   Lägesförbättring på sådda partier av 9:ans fairway. Se separat lokal regel.

 

·                   Tidigare lokal regel om lägesförbättring på fairway är numera borttagen. Ingen lägesförbättring råder.