Presentation av klubbordförande

                                                                                                                                                                                                          2022-12-05                      

Ingela Lindahl, ny ordförande i Alingsås golfklubb. Gift med Bo Lindahl, har barn och barnbarn och bor i Vänga, Långared.

I mitt yrkesverksamma liv har jag till största delen arbetat inom skolans värd, drygt 10 år som lärare och nästan 20 år som rektor, allt inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun. Som rektor arbetade jag på Noltorpsskolan. Gick i pension, för andra gången, i september i år. Sista året hade jag en samordnartjänst med ansvar för organisering av flytt från skolans tillfälliga lokaler till den nybyggda skolan. Jag ansvarade också för att kommunikationen mellan skola, förvaltning, Alingsåshem och Peab gick smidigt och effektivt. Därtill ingick att hantera inköpen av möbler och utrustning.

Ett stort intresse har jag sedan många år i allt som rör trädgård. Vår nuvarande trädgård utvecklar Bosse och jag kontinuerligt och här finns många hundratals perenner, träd och buskar. Vi har också vid ett tillfälle öppnat vår trädgård för trädgårdsvisning. Ibland tar vi också en tur med husbilen, kanske för att spela golf på andra banor.

Golf har jag spelat i drygt 20 år, största delen som medlem i Alingsås golfklubb. Dock har frekvensen skiftat under årens lopp. De senaste åren har jag ”tagit tag” i golfen igen och spelar nu lite oftare och mer regelbundet och siktar hela tiden på att bli lite bättre.

För två år sedan medverkade jag i att återstartade Damkommittén, tillsammans med en gäng entusiastiska damer. Damkommittén ligger mig varmt om hjärtat, varför jag fortsätter med det engagemanget även som klubbordförande.

Strax efter starten av Damkommittén blev jag tillfrågad om att vara med klubbstyrelsen, vilket jag tackade ja till. I styrelsen har jag arbetat i två år och har under den tiden fått en bra inblick i klubbens verksamhet och styrelsens arbete och ansvar.

När Rolf Persson inför höstårsmötet avsade sig omval till ordförandeuppdraget för golfklubben, ställdes så småningom frågan från valberedningen till mig. Jag tackade ja till erbjudandet och höstårsmötet 2022 beslöt att välja mig till ordförande för Alingsås golfklubb.

Jag ser fram emot uppdraget med glädje, entusiasm och ödmjukhet. Tillsammans med en mycket kompetent styrelse och klubbchef, anställda, ideella krafter och övriga medlemmar i klubben, kommer jag att fortsätta det utvecklingsarbete som är påbörjat sedan ett par år tillbaka.

Ingela Lindahl

Ordförande Alingsås golfklubb