NYA BOLLAR PÅ RANGEN!

Nu har vi bytt ut alla rangebollar till helt nya bollar i samarbete med ICA MAXI och MP KONSULT.