Kontakt

Ring oss

0322 - 524 21

Maila oss

info@alingsasgk.se

Facebook

facebook.se/alingsasgk

Hitta till banan

Håkan Skärström

Klubbchef

GML/Mattias Josefsson

Bana/Drift (GML Sport)

Vakant

Kansli/Ekonomi

Per-Johan Ferm

Lokalvård och grönytor

Frågor?