Här kommer medlemskommittén presentera sin verksamhet