Här kommer Anläggning och Bana att presentera sin verksamhet.