Anläggning-Bana

Anläggnings- och ban-kommittén

Anläggningskommitténs uppgift är att svara för golfbanans utveckling och skötsel i -samarbete med GML. Kommittén ansvarar också för drift och underhåll av klubbhuset och övriga byggnader.

I vår långsiktiga plan ingår bland annat;

◆ Förbättring av fairways genom ökad dressning och dränering

◆ Urgrävning/rensning av dammar och diken

◆ Sly- och buskröjning kring banan

◆ Renovering av tees

 

NamnRollTelefonE-post
Mikael ThorellOrdförande0760-355870mecklan@hotmail.se
Håkan SkärströmKlubbchef0702-119240hakan@alingsasgk.se
Jan AnderssonLedamot från styrelsen0709-396832jantony.andersson@gmail.com