Kommittéer & Sektioner

Organisation & kontaktpersoner

Vi har fem kommittéer som arbetar med olika delar av föreningens verksamhet. Under aktivitetskommittéen har vi dessutom ett antal sektioner som arbetar för att verksamheten skall funka optimalt i just deras sektion. Nedan finner ni ett organisationsschema och kontaktpersoner för respektive kommittée.

Kommittéer

KommittéKontaktpersonTelefonE-post
MarknadHåkan Skärström0702-11 92 40hakan@alingsasgk.se
AktivitetMikael Thorell0702-42 40 04mecklan@hotmail.se
TävlingTommy Johansson0708-10 94 61tommy@erbjudande.nu
UngdomarMichael Harrysson0727-20 41 97
OldtimersJörgen Gannerud0705-47 56 15

Sektioner

SektionKontaktpersonTelefon
Nya medlemmar