Integritetspolicy

Alingsås GK/Hjälmared Golf AB

Integritetspolicy

På Företaget Alingsås GK/Hjälmareds Golf AB, nedan kallt bolaget, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller våra kunder och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Företag : Alingsås GK/Hjälmareds Golf AB – Styrelseordförande
Adress : Svanviksvägen 1 441 95 Alingsås
är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Följande typer av personuppgifter samlar vi in och lagrar när du besöker vår webbplats:
Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiskplats, webbläsartyp och version och operativsystem. Information om dina besök på och användning av denna webbplats, inklusive hänvisningskälla, besökstid, sidvisningar och webbplatsens sökvägar. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida. Information som du anger för att skapa abonnemang på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter använder du det. Information om allt du köper, tjänster du använder, eller transaktion du gör via vår hemsida, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter. Information som du skickar till vår hemsida med avsikt att publicera det på internet. Övriga personuppgifter du skickar till oss.

VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbets-området (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

ANVÄND PERSONLIG INFORMATION
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för
ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:
För att registrera dig som kund eller kontaktperson
För att bearbeta dina beställningar och våra leveranser
För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
För att kunna kontakta dig vid eventuella beställnings- eller leveransproblem
För att kunna besvara dina frågor och att även informera dig om nya, ändrade tjänster, produkter, rutiner
För att skicka marknadsföringserbjudanden eller annan information eller kommunikation
För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund
För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

VI SPARAR DINA UPPGIFTER – TID

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

’DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personliga uppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem ändrade. Du kan alltid begära att dina personuppgifter raderas. Vi behåller uppgifter och dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra enligt lag, b. om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för alla pågående eller prospektiva rättsliga förfaranden och, c. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

Du kan begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgifts-ansvarig  (s k dataportabilitet).

Vi kommer att informera de som registrerats hos oss i det falla att det inträffar en datasäkerhets intrång.

Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller ”Session” -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och vilja förbli giltig till dess fastställda utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgången datum; en session cookie å andra sidan kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till informationen lagrad i och erhållen från cookies. {VÄLJ RIKTIG FRASNING. Vi använder endast sessionskakor / endast ihållande cookies / både session och ihållande cookies på vår hemsida.} Namnen på de cookies som vi använder på vår hemsida och syftet med som de används, anges nedan:

Vi använder Google Analytics och AdWords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare {INKLUDERAR ALLA ANVÄNDARE ATT KAKOR ANVÄNDS PÅ DIN WEBBPLATS som besöker vår webbplats / spåra användarna när de navigerar på hemsida / möjliggöra användningen av en kundvagn på hemsidan / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplats / förhindra bedrägerier och förbättra webbplatsens säkerhet / personifiera webbplatsen för varje användare / målannons som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriv objekt (er)};

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies – till exempel:   

I internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av Inställningar för cookiehantering som finns tillgängliga genom att klicka på ”Verktyg” ”Internet-alternativ”, ”Sekretess” och sedan ”Avancerat”;

I Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på ”Verktyg” ”Alternativ”, ”Sekretess”, välj ”Använd anpassade inställningar för historia” från rullgardinsmenyn och avmarkera ”Acceptera cookies från webbplatser”; och

I Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna ”Anpassa och kontrollera” -menyn och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar ”och” Innehållsinställningar ”och välj sedan” Blockera ” webbplatser från att ställa in någon data ”under rubriken” Cookies ”. Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser. Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort cookies som redan lagrats på din dator, till exempel:

’I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt radera cookie filer (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);

I Firefox (version 24) kan du ta bort cookies genom att klicka på ”Verktyg” ”Alternativ” och ”Sekretess”, och välj sedan ”Använd anpassade inställningar för historia ”, klicka” Visa cookies ”och klicka sedan på” Ta bort alla Småkakor”; och

I Chrome (version 29) kan du radera alla cookies genom att öppna ”Anpassa och kontrollera” -menyn och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar ”och” Rensa webbläsningsdata ”och välj sedan ”Ta bort cookies och annan webbplats och plugin-data” innan du klickar på ”Rensa” surfar data. ”

Radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se/ och på http://www.minacookies.se/.

LÄNKAR

Det kan finnas hyperlänkar till tredje parts webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser. 

DELGE PERSONLIG INFORMATION
Vi säljer eller byter aldrig personuppgifter med tredje part för marknadsändamål.
Vi kan avslöja din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän,
försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer som rimligen behöver informationen för de syften som anges i denna policy. Vi kan avslöja din personliga information: I den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden för att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägerier kreditrisk);

Till köparen (eller potentiell köpare) av något företag eller tillgång som vi är (eller överväger) att sälja; och till någon person som vi rimligen tror kan ansöka via domstol eller annan behörig myndighet för offentliggörande av den personliga informationen.  Med undantag av vad som anges i denna policy kommer vi inte lämna dina person-uppgifter till utomstående.

SÄKERHET FÖR DIN PERSONLIGA INFORMATION

’Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlusten, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på vår säkra sida (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår hemsida kommer att vara skyddad av krypteringsteknik.

Du erkänner att överföringen av information via Internet är naturligtvis osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

’Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiell; Vi kommer inte att fråga dig för ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

’ÄNDRINGAR

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kolla denna sida ibland för att du ska förstå något ändras till denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller genom det privata meddelandesystemet på vår hemsida.

KRYPTERING

Webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad när adressen börjar med ”https://” och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de data som du överför till oss läsas av tredje part.

Betalningstransaktioner som använder vanliga betalningsmedel (ex. Klarna, Visa / MasterCard, direktdebitering) görs endast via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad när den börjar med ”https://” och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Företag: Alingsås GK/Hjälmareds Golf AB
Adress: Svanviksvägen 1 – 441 95 Alingsås
Land:  Sverige
Telefon: 0322-52421
E-post info@alingsasgk.se
Org Nr: 864000-7160 – 556727-4526
Publiceringsdatum 2020-04-21