Inbjudan till dialogmöte – medlemsmöte

Torsdag den 2 februari kl.18:00 i klubbhuset bjuder styrelsen in till ett dialogmöte – medlemsmöte.
Styrelsen har inlett ett utvecklingsarbete av klubbens verksamhet.
Vi vill lyssna på er medlemmar och inbjuder därför till dialog kring detta arbete.

I den andra delen av mötet vänder vi oss till dig som vill vara med och arbeta ideellt för golfklubben.
Vi behöver också blir fler som engagerar sig och arbetar för klubbens utveckling. För dig som vill engagera dig så har vi flera kommittéer där vi behöver tillskott av medlemmar.
Ni kan även hjälpa till i arbetsgrupper, projekt eller vid någon aktivitet.

Vi hoppas att du kommer på detta dialogmöte.
/Styrelsen