Nu har vi vertikalskurit och dressat våra greener.