Klubben

Sjögärde GK – nytt greenfee samarbete

Vi är glada att presentera en nytt grenfee samarbete med Sjögärde GK. Våra fullvärdiga medlemmar spelar till halv ordinarie greenfee alla dagar. Samma sak gäller då för Sjögärdes fullvärdiga medlemmar hos oss.

ÅRSMÖTE ALINGSÅS GOLFKLUBB 23 APRIL

Härmed kallad Du till årsmöte vid Alingsås Golfklubb Söndag den 23 april 2023 kl. 14.00 i klubbhuset Kaffe kommer att finnas från 13.30 Föredragningslista Mötets öppnande. Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokkolljusterare, tillika rösträknare, som […]

Presentation av klubbordförande

                                                                                                              […]

Tack Roffe!

Vår ordförande Rolf Persson slutade som ordförande på helgens årsmöte. Han har varit ordförande i fyra år och har gjort väldigt fint jobb med att få ordning på ekonomin och skapa en trivsam klubb.