Belysning och värme på rangen

Nu är äntligen rangen vinterbonad med belysning och värmare. Vi har under hösten med ideella krafter vinterbonat bollautomaten och byggt vindskydd på platserna under tak.

Belysningen tänds upp när det blir mörkt är på till kl.21. Belysningen drar 1.3 kW/h.
Infravärmarna slår ni på med timer så värmer den i 5 minuter, sen får man slå på den igen. En infravärmare drar 2.0 kW/h.