Torsdag den 26 mars öppnar vi banan med sommargreener.

Boka starttider via MinGolf.