Avgifterna för 2023 års medlemsformer

Höstårsmötet i söndags beslutade om avgifterna för de olika medlemsformerna vi har 2023. Vi kommer att höja med 17 kr/mån på de flesta medlemskapen. Ni kan läsa om avgifterna på hemsidan.

Ändring eller uppsägning av medlemskap måste ske senast 30 november innevarande år. Annars gäller ert nuvarande medlemskap ytterligare ett år.

Vi har ökat med runt 300 medlemmar de senaste åren och vi vill gärna behålla dessa medlemmar till nästa år. Det har gjort gott för vår ekonomi. Därför har vi valt en mindre ökning än väldigt många andra klubbar. Många kostnader som el, drivmedel med mera ökar kraftigt i pris vilket ger golfklubbarna ökade kostnader. Därför pratar Svenska Golfförbundet om ökade årsavgifter på 1000-1500 kr till 2023. Vi vill försöka behålla våra medlemmar och på så vis klara vår ekonomi.