Årsavgifterna för 2024 klara

Alla medlemsavgifter för 2024 är nu beslutade av årsmötet.
Det blir en liten höjning med 25 kr/mån för de större medlemskapen för att klara de ökade kostnaderna på grund av rådande konjunktur.
Flexipunkt och nybörjare har oförändrade avgifter.

Tänk på att ändring eller uppsägning av medlemskap måste ske senast 30 november innevarande år. Annars gäller ert nuvarande medlemskap ytterligare ett år.

Ni kan läsa om alla medlemsformer och avgifter på länken nedan.