Välkommen till en trevlig tävlingsform

Onsdagsgolfen är en trevlig och sällskaplig tävlingsform som spelas varje onsdag (som namnet antyder). Läs mer om den här trevliga tävlingsformen här nedanför.

Onsdags-golfen 2018

Vi fortsätter satsningen på Onsdags-golfen och riktar oss särskilt till Dig som inte tävlat så mycket tidigare. Det var många som spelade under fjolåret men det finns plats för många, många fler. På valfri tid på onsdagar, gärna med goda vänner, spelar du Din runda under avslappnade former, och kansliet tar hand om Din anmälan och Ditt resultat, är kanliet stängt lämnas scorekortet i greenfeelådan.

Ej inlämnat scorekort torsdag kl.09.00 medför diskvalificering. Receptionen har inget ansvar att eftersöka scorekort. Ronden registreras av receptionen och ska vara klar senast 12.00 torsdag.

Behöver Du hjälp att hitta en spelpartner, kontakta kansliet senast dagen före tävlingen.

Priserna för delvinsterna är oförändrade 150, 100 resp. 75:- (1, 2, 3) och vi behåller samma startavgifter som tidigare. Alla priser utgörs av presentkort inom klubbens verksamhet.

Handicapgränsen för resp. klass blir 0-15, och 15,1-36.
Spelare med klubbhandicap (37-54) får delta med spelhcp 36.

 

Vi återinför tävlingsformen Eclectic

Denna tävlingsform går ut på att under säsongen registrera sitt bästa resultat på varje hål. Du gör ditt val efter varje runda. Efter att ett resultat registrerats på något hål får man bara ändra till ett bättre resultat en gång på samma hål. Efter säsongen har du då förhoppningsvis ett optimalt scorekort enl. din spelstandard. Du markerar de resultat du vill ha registrerade i eclectictävlingen med en ring runt nettoresultatet i antal slag. När scorekortet för respektive runda är inlämnat har du ingen möjlighet att i efterhand ångra dig eller framföra att du ”glömt” ringmarkera ett resultat.

Observera att den tee som väljs vid första speltillfället inte får ändras. Spelas gul tee första gången är det gul tee som gäller hela säsongen.

Eclecticen kommer i år att hanteras av Bo Lindahl. Beroende på vilket handicap man har vid det första speltillfället kommer man att hamna i en av de två klasserna 0 – 15,0 och 15,1 – 36. Man bibehåller sedan denna klassen genom hela tävlingen i eclecticen oavsett
ändring av handicap. Det slutliga resultatet kommer att räknas ut med 50% av det spelhandicap som spelaren har dagen efter sista speldagen före finalen av onsdagsgolfen.

Under tävlingens gång kommer information och delresultat skickas ut via mejladressen eclectic@bolindahl.se dit även frågor angående Eclecticen kan ställas.

Regler och avgifter

Onsdag-golfen är öppen för alla medlemmar i Alingsås GK.
Spelas i två klasser 0 – 15,0, 15,1 – 36.

Onsdagsgolfen startar vecka 18 (2 maj) och avslutas vecka 36 (5 september) med en final i september. Starttider från 09.00 varje onsdag.

Tävlingsformen är slaggolf (max 8 slag på par 3-hål)

(max 9 slag på par 4-hål)

(max 10 slag på par 5-hål)

Antalet anmälda deltagare i de båda klasserna avgör antalet priser det blir vid varje tävlingsonsdag. (Max 3 st/klass)

Anmälningsavgiften vid varje tävlingstillfälle är 50:-, eller 400:- för hela säsongen.

Deltagande i finalen 100:-.

 

Tävlingsledningen beslutar om övriga regler och tolkningar.

Välkomna till en trivsam tävlingsform

Arne Malbert

Tävlingsledare