Lokala regler på Alingsås Golfklubb

1. OUT OF BOUNDS  (Regel 27)

 1. Hål 1 och 2 Stolpar med tillhörande nät utmed driving range markerar banans gräns och befinner sig utanför banan. Vita stolpar anger slut respektive början av gränsen.
 2. Hål 5 Viltstaketet på höger sida utmed hål 5 markerar banans gräns och befinner sig utanför banan.
 3. Hål 6 Den asfalterade vägen på höger sida utmed hål 6 markerar banans gräns vid spel av detta hål och befinner sig utanför banan.
 4. Hål 9 Vitt staket på vänster sida om hålet samt staket bakom greenen markerar banans gräns.
 5. Hål 10 Den asfalterade vägen på höger sida utmed hål 10 markerar banans gräns vid spel av detta hål och befinner sig utanför banan.
 6. HÅL 12 Den asfalterade vägen bakom greenen på hål 12 markerar banans gräns vid spel av detta hål och befinner sig utanför banan.
 7. En boll som har passerat en väg definierad som Out of Bounds, och befinner sig i vila på andra sidan vägen, är Out of Bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
 8. I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar.

2. VATTENHINDER (Regel 26)

 1. Sido- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.
 2. Ön, belägen i sidovattenhindret mellan hål 2 och hål 3 tillhör vattenhindret.
 3. Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.

3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

 1. Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
 2. Myrstackar.
 3. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
 4. Områden markerade med sluten vit linje.

3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2016 sid. 136-137.

4a. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunker.

4b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

 1. Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer..
 2. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.

5. ORGANISK DEL AV BANAN

Stenmuren på hål  4 är en organisk del av banan. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.
Plikt: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

6. DROPZON hål 18

På hål 18 finns en droppzon angiven, där droppning får ske ENDAST för boll i sidovattenhindret till höger om den asfalterade vägen.  Droppzonen är markerade med vita plattor samt en skylt droppruta.
Bollen  får  droppas i droppzonen och skall vid droppning ta mark i  droppzonen. Bollen är i spel om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken, även om den rullar ur droppzonen, eller närmare hålet. I övrigt är regel 20-2c tillämplig.

7. AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. 

Plikt: Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

Lena Broberg, Regelkommittén (Reglerna uppdaterade 160419)