Nyhetsbrev nr 7 2017

Sommaren går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på en väldigt fin golfsommar. Medlemmarna har varit flitiga på banan och vi konstaterar också att vi har ökat antalet greenfee-gäster i sommar. Men förhoppningsvis har vi mycket kvar av golfsäsongen och med tanke på banans höga kvalitet blir det sannolikt mycket spel i höst.

Banan                                                                                                                                                                                        

I år har vi haft en fantastisk fin bana och vi får mycket beröm av medlemmar och gäster för banans höga kvalitet. Vädret har säkert varit rätt så gynnsamt och installationen av foregreen-bevattningen har också hjälpt till.

Men GML ska ha en stor eloge för ett imponerande arbete med banan, inte minst banans finish.  Lite senare i höst ska vi i styrelsen göra en utvärdering av året med GML och besluta om vi ska skriva ett längre avtal.

Om någon vecka har styrelsen sitt höstmöte med kommitté-ordförandena och frågan om GML kommer självklart upp till diskussion. Har du som medlem synpunkter på ärendet får du gärna höra av dig till någon av oss i styrelsen eller någon kommittéledamot.

Ogräsbekämpning samt spridning av bekämpningsmedel mot snömögel                                                    

Vi har nu fått Miljöskyddsnämndens godkännande att använda ett bekämpningsmedel mot maskros och groblad samt ett medel mot snömögel på greenerna.

Redan i höst kommer GML att lägga ut medel på samtliga greener mot snömögel och i vår kommer våra fairways på 1:an samt 10 -18 att bekämpas mot maskros och groblad. Vi får inte spruta växtskyddsmedel på fairways som på något sått har avrinning mot Lilla Färgen, vilket är förståeligt.

Vår uppfattning är att vi därmed kan fortsätta arbetet med kvalitetshöjningen av banan inför nästa år. Det är en stor framgång för klubben och vi vill ge Roger Anzén och vår bankonsulent Peter Edman en stor eloge för mycket bra insatser i ärendet.

Skyddsjakt på kråkor                                                                                                                                                      

Som ni förhoppningsvis läst i separat info-mail har vi bett klubbens jägare skjuta bort en del kråkor som hackar sönder delar av vår bana. Några medlemmar har reagerat negativt på detta men skyddsjakten är tyvärr nödvändig om vi ska ha en fin bana.

Kontantfritt

Efter inbrottet i klubbhuset natten till 10 juni inledde vi ett test med en kontantfri reception. Vi upplever att det har fungerat bra och styrelsen har nu beslutat att vi ska vara en kontantfri klubb.

Medlemsundersökningen Golfspelaren i Centrum

Vi har nu fått resultaten från medlemsundersökningen som strax före sommaren genomfördes hos en tredjedel av våra medlemmar. Nu kvarstår en tredjedel innan vi har varit varvet runt. Glädjande nog kan vi i senaste mätningen notera en kraftig höjning av betygen från medlemmarna. ”Träning”, ”Ledning och service” samt ”Banan” får högsta betyg medan ”Restaurang”, ”Klubbliv” och ”Shopen” får lägst.

Det ska dock påpekas att vi på samtliga områden höjt betygen sedan mätningen i maj. När vi i höst har genomfört mätningen hos sista tredjedel av medlemmarna ska vi göra en årssammanställning. Vi ha sagt det tidigare men säger det gärna igen. Era svar är viktiga för styrelsens och kommittéernas arbete med utveckling av klubben.

Hjälmareds Golfrestaurang

Efter vårens strul med restaurangen har Hjälmareds Golfrestaurang drivit restaurangen i sommar. Gästerna har uppskattat den goda maten men det har tyvärr varit relativt få gäster i restaurangen. I slutet av september ska vi och Hjälmareds Folkhögskola utvärdera säsongen och diskutera en eventuell fortsättning 2018.

Klubbmästerskapet 2017                                                                                                                                           

Helgen 19 – 20 augusti genomfördes årets KM med totalt drygt 60 deltagareDeltagarantalet ökade i år men det som gladde mest var att vi i år hade en damklass i stora KM med inte mindre än 10 deltagare. Det var också väldigt roligt att KM vanns av en junior, nämligen Ida Pettersson. Herrklassen vanns av Jonas Svensson på hela minus 11.

Det ni !!!!  Stort GRATTIS till Ida och Jonas. 

Höstårsmötet 19 november

Vi vill redan nu informera er om att höstårsmötet kommer att hållas 19 november kl 14. Vi återkommer med plats för mötet.

Vi vill också påminna om att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 22 oktober.

 

Vi vill härmed önska er alla en fin golfhöst på vår fina bana.  

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av september månad / Styrelsen  

Comments
  • Lasse Högman
    Svara

    Återigen en fantastisk års-insats av vår eminenta styrelse.
    Stort TACK till er alla i styrelse och kommittéer 👍🌺

Lämna en kommentar