Nyhetsbrev nr 4 2017

Under Nyhetsbrev

Nu har vi verkligen fått känna av några härliga vårdagar och vi ser att många av er medlemmar är flitiga besökare på banan. I detta nyhetsbrev skriver vi en kort rapport från årsmötet den 23 april.

Årsmötet inleddes med en rapport kring fyra aktuella frågor:

1) GML Sport övertar skötseln av golfbanan.

Årsmötet besöktes av VD och försäljningschefen från GML och de beskrev företaget GML och deras ambitioner med kvalitetshöjning av vår bana. Företaget sköter nu 10 golfbanor runt i södra halvan av Sverige.

2) Restaurangen

Som ni vet fick vår nya krögare ”kalla fötter” redan två dagar efter öppningen. Styrelsen har tagit del av krögarens skäl för att bryta avtalet och vår slutsats är att det inte finns någon som helst grund för stängning av restaurangen och vi anser agerandet vara avtalsbrott.  Kortsiktigt driver vi restaurangen i egen regi med ett väldigt begränsat utbud. Styrelsen arbetar hårt med att finna en lösning för 2017 och vi återkommer snarast i frågan.

3) Förändringar i medlemskåren.         

Styrelsen konstaterar att många medlemmar inför 2017 ändrat sin medlemsform och den viktigaste förändringen är att ca 50 senior A – medlemmar valt någon annan billigare medlemsform. Denna förskjutning innebär att vi tappar intäkter även om antalet medlemmar fortsätter att öka. Styrelsen kommer under året att se över våra medlemsformer inför 2018 och det är viktigt att vår dyraste medlemsform är attraktiv för flera medlemmar.

4) Styrelsen har beslutat att bygga om 5: ans greenbunker.    

I samband med nedgrävningen av kommunalt vatten & avlopp har vi dränerat om 5: ans greenbunker. Men bedömningen är att vi även i framtiden kommer att ha problem med vatten i bunkern och vi går nu ett steg vidare. Vi minskar bunkern och ersätter bunkerns nedre del med en ”gräsbunker” där vi satt en brunn för att leda bort vatten. Bunkerområdet ska vara spelbar i slutet av maj månad.

 

Årsmötet med närmare 70 deltagare. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, några kommentarer

 • Stora insatser på banan 2016, bl. a ny green på 11: an, en ny övergång mellan 3:an och 4:an samt nya tee på 6: an och 10: an
 • Installation av kommunalt vatten & avlopp samt fiber till klubbhus och verkstad
 • Golfveckan samlade tyvärr färre deltagare. Totalt 401 spelare vilket är en minskning med ca 100.
 • Antalet sponsorer och sponsorintäkter ökar, bl. a tack vare Innegolfen
 • Antalet ungdomar i utomhusträning var ca 140, en ökning med närmare 30 %
 • Damer, herrar och oldtimers fortsatte sin traditionsliga verksamhet
 • Antalet medlemmar var vid årsskiftet 1523, en ökning med 22 personer.

Ekonomi, några kommentarer

 • Omsättningen blev 8,8 Mkr
 • Resultatet för 2016 blev minus 132 000 kr. Styrelsen strävar efter 0-resultat vilket enligt vår definition är inom intervallet plus/minus 100 000 kr.
 • Genomsnittsresultatet för åren 2014–2016 är plus 12 000 kr / år.
 • Resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Inga motioner hade lämnats in till vårens årsmöte  

 

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av maj månad / Styrelsen  

Lämna en kommentar