Medlemsformer för allas behov

Vår ambition är att du skall kunna spela golf på dina villkor. Vi har därför tagit fram ett antal medlemsformer som vi tror och hoppas skall kunna fylla de flestas behov. Om du har några frågor om medlemsformerna så är du välkommen att kontakta oss.

Guld

 • Obegränsat spel alla dagar
 • Rabatt på greenfee enligt VGF-överenskommelsen
 • 100 kr rabatt på greenfee Öijared GK och Gullbringa GK
 • 50% rabatt på ord. greenfee Bredared, Koberg och Herrljunga
 • Ta med en greenfeegäst till rabatterat pris (100 kr rabatt)
 • Rangekort med 22 drag ( värde 350kr )
 • 10% rabatt på lektioner hos Pro
 • Prime Time  på starttider – lördagar 9.00-11.00
 • Spelrätt erfodras

5100:-

Silver

 • Obegränsat spel måndag – fredag före kl. 16.00
 • Spel på lördagar, söndagar samt helgdagar krävs halv greenfee
 • Ta med en greenfeegäst till rabatterat pris ( 100kr )
 • Spelrätt erfodras

4200:-

Småbarnsföräldrar

 • Obegränsat spel i enlighet med regler för Guld medlemskap
 • Seniormedlemskap för 2 vårdnadshavare med hemmavarande barn under 9 år
 • 1 vårdnadshavare åt gången får spela på banan
 • 2 spelrätter krävs

6000:-

Familjemedlemskap

 • Obegränsat spel i enlighet med regler för Guld medelmskap.
 • Senior A-medlemskap för två vårdnadshavare samt barn under 18 år.
 • 2 spelrätter krävs

10900:-

Prova på – Vuxen år 1

 • För dig som inte spelat golf tidigare
 • Obegränsat spel i enlighet med regler för Senior A
 • Kan användas en säsong. Därefter övergår det i prova på vuxen år 2.
 • Spelrätt krävs inte

2400:-

Prova på – Vuxen år 2

 • För dig som föregående år hade prova på – Vuxen år 1
 • Obegränsat spel i enlighet med regler för Senior A
 • Kan användas en säsong. Därefter tecknas ordinarie medlemskap.
 • Spelrätt krävs inte

3500:-

Junior 0-12 år

 • Obegränsat spel alla dagar
 • Fritt spel 3ggr/klubb och säsong på de klubbar som omfattas av Västgötagreenfeen. Officiellt handicap erfordras för rabatten.

700:-

Junior 13-21 år

 • Obegränsat spel alla dagar
 • Fritt spel 3ggr/klubb och säsong på de klubbar som omfattas av Västgötagreenfeen. Officiellt handicap erfordras för rabatten.

1700:-

Flexipunkt Small

1600:-

Flexipunkt Large

2900:-

Passiv medlem

 • Medlem i klubben
 • Ej rätt till spel

800:-

Plusmedlem

Medlemskapet för dig som är fullvärdig medlem i en annan golfklubb

 • Obegränsat spel alla dagar.
 • Ej tidningen Svensk golf.
 • Spelrätt fodras ej.

2800:-

Allmän medlemsinformation

Medlemsskap fordrar innehav av spelrättsbevis utgivet av klubben, för senior (from det år man fyller 22 år) , för att medlemskapet också ska medge spelrätt.

Spelrättsbevis

Säljs av klubbens medlemmar. Här kan du köpa ett bevis från medlemmar som vill sälja sina

Autogiro

Nio dragningar görs februari-oktober. Vid senare inträde i klubben fördelas de gångna månaderna på resterande dragningar för året. 30 kronor/transaktion tillkommer.

Ansökan om medlemskap

Ansökningsblanketten finns här. Det går självklart också att ringa eller skicka e-post till oss! Du finner våra kontaktuppgifter här.