Föreningens styrelse 2016

Finn Björklund
Ordförande

0705-104067
Mail

Magnus Grönvall
Vice ordförande/Kassör

0705-826222
Mail

Eva Smerling Winman
Sekreterare

0703-979750
Mail

Ingrid Haggren
Ledamot

0706-370900
Mail

Eva Alfvengren
Ledamot

0768-480545
Mail

Cecilia Kleväng
Ledamot


Mail

Tommy Johansson
Ledamot

0706-222181
Mail

Bengt-Göran Kullner
Ledamot

0706-753487
Mail