Föreningens styrelse 2018

Magnus Grönvall
Ordförande

0705-826222
Mail

Rolf Bolin
Vice Ordförande

0706-362864
Mail

Ingrid Haggren
Sekreterare 

0706-370900
Mail

Eva Smerling Winman
Ledamot

0703-979750
Mail

Eva Alfvengren
Ledamot

0768-480545
Mail

Cecilia Kleväng
Ledamot

0734-154991
Mail

Thommy Johansson
Ledamot

0706-222181
Mail

Rolf Persson
Ledamot

0705-218625
Mail