Information från oldtimerssektionen

OTs styrelse 2017

Jörgen Gannerud 070-5475615

Lennart Widén   0322-18857 

Stig Toll  070-7429669

Karin Bäversjö 070-3192083

Kjell Lundström 070-8795492

Sten-Olof Hermansson 070-7716169

Barbro Lothsson 073-1416426

OTs spelschema

OT Spelschema 2018

Valberedning 2017

Per-Gunnar Johansson (sammankallande)

Nils Johansson

Jan Johansson

OTs Tävlingsledare 2017